Орчны нөлөөлөл

АГААРЫН БОХИРДОЛ

Төслийн байршил буюу Чандманийн аман дахь агаарын чанарын индекс өвлийн улирлын агаарын бохирдлын идэвхижлийн үед буюу 1-р сарын дундаж түвшин нь 48 байгаа нь хүний биед ямарч хоргүй юм. Улаанбаатар хотын дундаж 500-1000 хооронд байдаг.

ЧИМЭЭ ШУУГИАН

Төслийн орчимд дуу чимээ үүсгэгч байхгүй бөгөөд Туул голын урд тал, Богдхан уулын бэлд байрлаж байгаа нь байгалийн дуу чимээнд илүү ойр болгож байна. Үүсч болох дуу чимээ нь Богдхан уулын шинэ замаар явах машины дуу чимээ бөгөөд замтай хамгийн ойр айл нь 70м бөгөөд тус замын чимээг ард талын үйлчилгээний төв халхалж байрлаж байгаа нь чимээ шуугиангүй орчинг бий болгож байна. 40 децибел байна

БУСАД

Хотхонд аянга газардуулагч байршуулсан. Үер усны аюулаас бүрэн хамгаалах ус зайлуулах систем байршуулсан. Орчинд тойронд оршин суугчдад тавгүй байдал үүсгэх үнэр байхгүй.