108 м.кв
 • Талбайн хэмжээ м2

  108 м.кв
 • Өрөөний тоо

  1 өрөө
 • Давхарын тоо

  1 давхар
 • Авто зогсоол

  0
 • Үүдний өрөө
 • Гал тогоо
 • Зочны өрөө
 • Ажлын өрөө
 • Ариун цэврий өрөө
 • Шатны хонгил
 • Коридор
 • Тагт