36 м.кв
 • Талбайн хэмжээ м2

  36 м.кв
 • Өрөөний тоо

  1 амралтын өрөө
 • Давхарын тоо

  3 давхар
 • Авто зогсоол

  0
 • Амралтын өрөө
 • Террас